SEIKA

Back Βρίσκεστε εδώ: Home Δραστηριότητες ΔΣ Ανακοινώσεις ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, 29-12-2016

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, 29-12-2016

Αθήνα 29 Δεκεμβρίου 2016
Προς
Όλους τους συναδέλφους

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Στις 19/12/2016 συνεδρίασε το Δ.Σ. του συλλόγου μας σε συνέχεια της από 15/12/2016 πρόσκλησης του Προεδρείου του. Σε αυτό το πλαίσιο ο Πρόεδρος προχώρησε σε ενημέρωση του Σώματος για την πρόσφατη εθιμοτυπική συνάντηση με το Διοικητή.

Απο αυτήν προέκυψαν όσα αναφέρουμε συνοπτικά παρακάτω. Κατά το μεταβατικό στάδιο του Ε.Φ.Κ.Α., το οποίο θα διαρκέσει από 01/01/2017 έως τη δημοσίευση σε Φ.Ε.Κ. του Προεδρικού Διατάγματος, με το οποίο θα ορίζεται ο Οργανισμός της νέας υπηρεσίας, δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή στις περιφερειακές μονάδες του Ιδρύματος, θα υπάρξουν όμως πολύ σημαντικές αλλαγές στη Διοίκηση, όπως αυτές περιγράφονται στις διατάξεις του Ν. 4445/16.

Αν και εφόσον τεθεί σε κανονική λειτουργία ο Ε.Φ.Κ.Α., προκύπτει, με τα μέχρι σήμερα δεδομένα, ότι θα υπάρχουν δεκατρείς Περιφερειακές Υπηρεσίες Συντονισμού και Υποστήριξης (Π.Υ.Σ.Υ.), στις οποίες θα υπάγονται οι τοπικές υπηρεσίες (κάτι σαν τα σημερινά υποκαταστήματα), χωρίς να προσδιορίζεται ούτε το ποια Τμήματα θα αποτελούν την κάθε Π.Υ.Σ.Υ., ούτε από πόσα άτομα θα αποτελείται το κάθε Τμήμα. Επίσης, θα γίνει αντικατάσταση της Ε.Υ.Π.Ε.Α. από ένδεκα Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα Ασφάλισης (Π.Ε.Κ.Α.), χωρίς όμως να προσδιορίζεται αν τα Π.Ε.Κ.Α. θα ολοκληρώνουν τον έλεγχο ασφάλισης, κάτι που μέχρι σήμερα έκαναν τα Τμήματα Εσόδων των Υποκαταστημάτων.

Επιπλέον, η έκδοση συνταξιοδοτικών αποφάσεων προβλέπεται να γίνεται σε κεντρικό επίπεδο, ενώ η αντίστοιχη “ωρίμανση” του φακέλου σε περιφερειακό. Η αυτοτέλεια του Κ.Ε.Α.Ο. θα παραμείνει ως έχει. Όσον αφορά τα υποκαταστήματα, η λειτουργία των οποίων δεν προβλέπεται στο αρχικό οργανόγραμμα του ΕΦΚΑ, αυτά θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά και θα εποπτεύονται κατευθείαν από το Διοικητή. Τέλος, οι υπερωρίες έχουν προβλεφθεί και για τον ΕΦΚΑ, όπως ακριβώς ισχύει και για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, και εγκρίθηκαν για όλο το έτος 2017.

Η συνεδρίαση της 19/12/2016 ξεκίνησε, βέβαια, με την επικύρωση των πρακτικών της 21/11/2016 και 28/11/2016 συνεδρίασης, στην οποία αρνήθηκαν να συνηγορήσουν τόσο η Συναδελφική Συσπείρωση, όσο και η Δ.Α.Κ.Ε., ισχυριζόμενες -αμφότερες οι παρατάξεις- ότι δεν αναγνωρίζουν το νέο Προεδρείο, παρά το γεγονός ότι τους επισημάνθηκε πως ήδη έχουν προχωρήσει σε de facto αναγνώρισή του, αφενός μεν παραδίδοντας τα αρχεία του Συλλόγου, αφετέρου δε αποδεχόμενες την ανωτέρω πρόσκληση σε συνεδρίαση και προσερχόμενες σε αυτήν.

Σοβαρά προσκόμματα στη διαχείριση τόσο του ζητήματος των δωροεπιταγών για τα παιδιά των συναδέλφων, όσο και του Ταμείου Αλληλοβοήθειας, προκάλεσε η απόφαση της Δ.Α.Κ.Ε. να απέχει της σχετικής ψηφοφορίας. Υπήρξε διάλογος για το αν το Δ.Σ. πρέπει να προχωρήσει σε συγκεκριμένες αποφάσεις χωρίς τη θετική ψήφο της Δ.Α.Κ.Ε., δεδομένου ότι η πάγια συνδικαλιστική πρακτική σε τέτοια ζητήματα θέτει ως προαπαιτούμενο την επίτευξη ομοφωνίας. Τελικά, αποφασίσθηκε η συνέχιση της διαδικασίας και η λήψη των σχετικών αποφάσεων. Κατέστη προφανές, πάντως, πως η Δ.Α.Κ.Ε. αλλιώς βλέπει τα θέματα, όταν κατέχει την καρέκλα και αναζητά διαπαραταξιακή στήριξη, και αλλιώς, όταν καλείται απλώς να βοηθήσει καλοπροαίρετα και χωρίς ανταλλάγματα.

Τέλος, όσον αφορά το μέλλον και τις επερχόμενες εξελίξεις, το Δ.Σ. δεσμεύεται ότι θα προχωρά άμεσα σε λεπτομερή ενημέρωση των συναδέλφων, με οποιοδήποτε τρόπο κρίνει καταλληλότερο, ώστε να υπάρχει πάντα η κατά το δυνατόν σαφέστερη εικόνα των μεγάλων αλλαγών που συνεπάγεται η έναρξη λειτουργίας του Ε.Φ.Κ.Α.

ds new

pdf Η Ανακοίνωση