SEIKA

Back Βρίσκεστε εδώ: Home Παρατάξεις ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΚΑ ΕΤΑΜ

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

 Με την με αριθμ. ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/25-07-2011 (ΦΕΚ 1659/Β/12) Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την οποία καθορίζεται σε νέα βάση το ωράριο λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών, των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. στο σύνολο της επικράτειας και κατ’ επιλογή των υπαλλήλων ως εξής:

   (α) Ώρα προσέλευσης στις 07.00 και ώρα  αποχώρησης στις 15.00
   (β) Ώρα προσέλευσης στις 07.30 και ώρα  αποχώρησης στις 15.30
   (γ) Ώρα προσέλευσης στις 08.00 και ώρα  αποχώρησης στις 16.00
   (δ) Ώρα προσέλευσης στις 08.30 και ώρα  αποχώρησης στις 16.30
   (ε) Ώρα προσέλευσης στις 09.00 και ώρα  αποχώρησης στις 17.00

Κατόπιν  της ανωτέρω  απόφασης εκδόθηκε, μετά από πρόταση της τότε Διοίκησης του ΙΚΑ και χωρίς οποιαδήποτε σοβαρή αιτιολογία, η  με αριθμ. Φ.10021/32155/5030/16-01-2012 (ΦΕΚ 209/Β/9-2-2012) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με την οποία καθορίστηκε ενιαίο ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης των διοικητικών υπαλλήλων του ΙΚΑ− ΕΤΑΜ, ως εξής:  ώρα προσέλευσης 7:30 και ώρα αποχώρησης 15:30. Πετύχαμε δηλαδή άλλη μια εναντίον μας διαφοροποίηση, έναντι όλων των υπολοίπων δημοσίων υπαλλήλων…..

   Με την από 07/03/2013 ανακοίνωση μας, προκλήθηκαν αλυσιδωτές συνδικαλιστικές και διοικητικές αντιδράσεις, οι οποίες κατέληξαν στην Φ. 10021/13938/1605/30-05-2013 (ΦΕΚ 1345/Β/13) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με την οποία τροποποιήθηκε η Φ.10021/32155/5030/16-01-2012 όμοια της και  προστέθηκε ως δυνατότητα επιλογής ωραρίου και η εξής: ώρα προσέλευσης 8:00 και ώρα αποχώρησης 16:00.

   Παρά την θετική αυτή εξέλιξη τα προβλήματα δεν επιλύθηκαν και συνέχισαν να ταλαιπωρούν  τους  περισσότερους από τους συναδέλφους,  ιδιαίτερα τους γονείς, γιατί τα σχολεία ανοίγουν στις 8:00 το πρωί, και  αναγκάζονται «τρέχοντας» να τακτοποιήσουν τα παιδιά τους και να μεταβούν στην εργασία τους.

    Το πρόβλημα της έγκαιρης μετάβασης έγινε ακόμα εντονότερο μετά την εφαρμογή της αναδιοργάνωσης των Υπηρεσιών του ΙΚΑ, τόσο για τους συναδέλφους της επαρχίας, όσο και για αυτούς πλέον της Αττικής.  Μετά την αναστολή λειτουργίας πολλών Υποκαταστημάτων και Παραρτημάτων πολλοί εργαζόμενοι υποχρεώνονται να διανύουν πλέον πολύ μεγαλύτερες αποστάσεις, είτε ζουν στην Αττική, είτε στην επαρχία, ενώ οι συγκοινωνίες ορισμένες φορές δεν μπορούν να τους εξυπηρετήσουν με τις εν λόγω «ιδιαίτερες» ώρες προσέλευσης.

    Αποτέλεσμα των παραπάνω   είναι  να υπάρχουν προστριβές των υπαλλήλων  με τους Προϊσταμένους των μονάδων του ιδρύματος που προκαλούν προβλήματα στην ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών.

    Επίσης κάποιοι εργαζόμενοι για τον παραπάνω λόγο, αιτήθηκαν την μείωση των ωρών εργασίας τους που συνεπάγεται και αντίστοιχη μείωση, των ήδη  μειωμένων από τα «μνημόνια» αποδοχών τους.

    Θεωρούμε ότι οι συνάδελφοι μας καταβάλουν μεγάλη  προσπάθεια  πλέον στην εργασία τους για να κρατηθεί το ΙΚΑ όρθιο και για να εξυπηρετούνται οι ασφαλισμένοι, συχνά  κάτω από δύσκολες έως απαράδεκτες συνθήκες  και  τα προβλήματα που περιγράφουμε  αποτελούν επιπλέον τροχοπέδη στην λειτουργία των υπηρεσιών και στις σχέσεις μεταξύ τους.

   Τέλος, το εξαντλητικό ωράριο συναλλαγής, το οποίο ταυτίζεται σε μεγάλο βαθμό με το ωράριο εργασίας, οδηγεί σε συγκέντρωση εισερχομένων αιτημάτων, ενώ ταυτόχρονα τα εξερχόμενα υπολείπονται σημαντικά, λόγω της μειωμένης αναγκαστικής χρονικής ενασχόλησης με αυτά, με αποτέλεσμα την συνεχή συσσώρευση εκκρεμοτήτων, όπως καταδείξαμε στην παρέμβαση μας στο πρόσφατο Συνέδριο της Ομοσπονδίας μας.

    Για  την άμεση επίλυση του προβλήματος, καλούμε την Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ  να προκαλέσει, την τροποποίηση της αριθμ. Φ. 10021/13938/1605/30-05-2013 Υπουργικής Απόφασης, έτσι ώστε να δοθούν στους υπαλλήλους του Ιδρύματος οι ίδιες δυνατότητες επιλογής με τους υπόλοιπους εργαζομένους του Δημοσίου, ενώ ταυτόχρονα να μειωθεί το ωράριο συναλλαγής κατά μία ώρα, μεταθέτοντας την ώρα έναρξης του από τις 8:00 στις 9:00, όπως άλλωστε ορίζεται και στην αρχική υπουργική απόφαση.   

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ