SEIKA

Back Βρίσκεστε εδώ: Home Παρατάξεις ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Σχετικά με το Απαράδεκτο Έγγραφο της Διοίκησης για τις Συντάξεις

Σχετικά με το Απαράδεκτο Έγγραφο της Διοίκησης για τις Συντάξεις

Με το Γ32/13/02-05-2014 απαράδεκτο έγγραφο της Διοίκησης του Ιδρύματος επιχειρήθηκε ουσιαστικά, με το πρόσχημα της επιτάχυνσης της διαδικασίας των απονομών Συντάξεων, η τρομοκράτηση των συναδέλφων που υπηρετούν σε Τμήματα Συντάξεων και η σταδιακή μετατροπή τους από υπαλλήλους σε μηχανές. Επιπλέον υπήρξε μέσω αυτού μια τραγική επικοινωνιακή προσπάθεια εκ μέρους της Διοίκησης του Ιδρύματος να δείξει ότι είναι κοντά στην κοινωνία και ενδιαφέρεται για τα προβλήματα της, την ίδια στιγμή που αποδυναμώνει τις όποιες αντίστοιχες δυνατότητες του Ιδρύματος, θέτοντας δεκάδες συναδέλφους σε διαθεσιμότητα και δημιουργώντας εργασιακή ανασφάλεια σε όλους τους υπόλοιπους. Σε αυτό το πλαίσιο και προκειμένου να καλυφθούν εξίσου διάφορες «διοικητικές αστοχίες», όπως η μετακίνηση συναδέλφων προς άλλα υποκαταστήματα, έτσι ώστε να δημιουργηθούν αντίστοιχα τμήματα απονομών συντάξεων, τα οποία όμως ουδέποτε δημιουργήθηκαν, ενώ οι υπάλληλοι μετακινήθηκαν! Είναι ιδιαιτέρως λυπηρό το γεγονός, ότι το εν λόγω έγγραφο υπογράφεται από υπηρεσιακούς παράγοντες, οι οποίοι μάλιστα έχουν περάσει από όλα τα στάδια της διοικητικής ιεραρχίας.
Η ημερησία «στοχοθεσία», η οποία τίθεται από το προαναφερθέν έγγραφο, εκτός από απαράδεκτη είναι και αντιπαραγωγική. Παίρνοντας στοιχεία από τα Ο.Π.Σ. εμφανίζει τον μέσο όρο έκδοσης μιας συνταξιοδοτικής απόφασης και το κατώτατο ημερήσιο αριθμό εκδοθέντων αποφάσεων, που πρέπει να έχει ένα εισηγητής. Τα προβλήματα και οι κίνδυνοι από μία τέτοια εξέλιξη είναι πολλά και δισεπίλυτα. Π.χ. στο κυνήγι των αριθμών μπορούν να παραμελούνται οι δύσκολες υποθέσεις και να διεκπεραιώνονται τάχιστα οι απλές. Στην περίπτωση αυτή ο εισηγητής θα υπέπιπτε πιθανότατα στο πειθαρχικό παράπτωμα της αδικαιολόγητης προτίμησης νεώτερων περιπτώσεων, όπως αυτό περιγράφεται στην περίπτωση ια του άρθρου 107 του Ν. 3528/07, όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 του Ν. 4057/12. 
Γιατί να μην μπορεί εξάλλου ο εισηγητής να ασχολείται μία ολόκληρη ημέρα με την αλληλογραφία και την επόμενη να ασχολείται αποκλειστικά με την έκδοση αποφάσεων;  Υπάρχουν βέβαια και άλλα προβλήματα, καθόσον δεν έχει προβλεφθεί ο χρόνος που «χάνεται» κατά την πληροφόρηση των πολιτών είτε δια ζώσης είτε τηλεφωνικώς, ερχόμενο σε σφοδρή αντιπαράθεση συνεπώς με την εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών υπηρεσιών περί υποχρεωτικής απάντησης στις κλήσεις των πολιτών. Επιπλέον τι θα γίνει με τις περιπτώσεις, που απαιτούν συνεργασία; Για την ιδιαιτερότητα, ότι στα Τμήματα Συντάξεων υπηρετούν άνθρωποι και όχι μηχανές, με ότι κάτι τέτοιο μπορεί να σημαίνει, φυσικά και δεν έχει γίνει καμία πρόβλεψη. Αρκεί η προσήλωση στον στόχο!
Φυσικά η Παράταξη μας δεν είναι αντίθετη στην στοχοθεσία. Κάθε άλλο μάλιστα! Αυτή όμως πρέπει να είναι τουλάχιστον σε μηνιαία βάση και στον τεθέντα στόχο να συμπεριλαμβάνεται και η απαιτούμενη αλληλογραφία, έτσι ώστε να ωριμάζουν και οι παλαιότερες αιτήσεις. Φυσικά ο στόχος πρέπει να είναι εύλογος και να περιλαμβάνει τους παραμέτρους που τέθηκαν προγενέστερα, καθώς και να τεθεί σε συνεργασία με τα αντίστοιχα τμήματα, τα οποία έχουν και την απαραίτητη τεχνογνωσία. Σε αυτό το πλαίσιο η στελέχωση των υπηρεσιών των Συντάξεων είναι εκ των ον ουκ άνευ. Τέλος επιβάλλεται να περάσουν από την απαραίτητη εκπαίδευση όλοι οι συνάδελφοι, που υπηρετούν στις Συντάξεις, καθόσον έχουμε γίνει δέκτες δεκάδες καταγγελιών από συναδέλφους, περί αρνήσεως των Διευθυντών να αποδεσμεύσουν τους συναδέλφους, λόγω έλλειψης προσωπικού. Για όλους τους ανωτέρω λόγους απαιτούμε την ανάκληση του Γ32/13/02-05-2014 Εγγράφου της Διοίκησης.
Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ