SEIKA

Back Βρίσκεστε εδώ: Home Παρατάξεις ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Σχετικά με την Αντίδραση των Συνδικαλιστικών μας Οργάνων στην Προσχηματική Κυβερνητική Αξιολόγηση

Η Παράταξη μας έχει εναντιωθεί από την αρχή στην προσχηματική κυβερνητική αξιολόγηση. Μάλιστα ήταν και η μοναδική στο χώρο μας, που εξέφρασε δημόσια την αντίθεση της, συμμετέχοντας στην Δημόσια Διαβούλευση και προτείνοντας ένα μη επεξεργασμένο στις λεπτομέρειες του εναλλακτικό σχέδιο αξιολόγησης. Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. αντέδρασε ουσιαστικά με τρεις τρόπους. Συλλέγοντας καταρχήν υπογραφές από τους υπαλλήλους, προτρέποντας τους να μην συνεργήσουν σε αυτήν, δηλαδή ουσιαστικά να ακυρώσουν τον Ν. 4250/14 στην πράξη. Σε αυτό το πλαίσιο ζήτησε από τα πρωτοβάθμια σωματεία να συγκεντρώσουν τα φύλλα αξιολόγησης χωρίς αυτά να έχουν συμπληρωθεί από τους υπαλλήλους. Η δεύτερη αφορά το εξώδικο που έστειλε προς τους αρμόδιους φορείς με την οποία κοινοποιεί την αποχή των δημοσίων υπαλλήλων αποκλειστικά από τα εν λόγω καθήκοντα, αναφερόμενη σε δικαστικές αποφάσεις, που έχουν ερμηνεύσει την συγκεκριμένη μορφή πάλης, ως σύννομη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1264/82. Η Τρίτη αφορά την προσφυγή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στο Σ.τ.Ε. προκειμένου να κριθεί αντισυνταγματικός ο Ν. 4250/14.  
Είναι προφανές, ότι κανείς δεν μπορεί να έχει επιφυλάξεις, όσο αφορά την προσφυγή στο Σ.τ.Ε. Η Παράταξη μας εξέφρασε τις επιφυλάξεις της μέσω των εκπροσώπων της στο Σ.Ε. ΙΚΑ και στην Ομοσπονδία μας, όσο αφορά τις άλλες δύο ενέργειες της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., ζητώντας από τα αρμόδια συνδικαλιστικά όργανα να διασφαλίσουν την νομιμότητα των εν λόγω ενεργειών μέσω έγκριτων νομικών. Με την 2395/14 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και για όσο διάστημα βρίσκεται σε ισχύ, δεν τίθεται οποιοδήποτε ζήτημα, καθόσον το δικαστήριο έκρινε ότι η απεργία – αποχή αποκλειστικά από την διαδικασία αξιολόγησης είναι σε ισχύ. Επομένως προτρέπουμε τους Συναδέλφους μας να ακολουθήσουν τις οδηγίες της Ομοσπονδίας μας και να παραδώσουν τις Εκθέσεις στο σύλλογο, παρά τις επιμέρους διαφωνίες μας/τους στο συνημμένο κείμενο δήλωσης της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. (θα μπορούσε να γράφει απλά ότι συμμετέχουμε στην απεργιακή κινητοποίηση της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.). 
Το βασικότερο βέβαια πρόβλημα στην προσέγγιση της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. είναι η έλλειψη έτοιμης εναλλακτικής πρότασης αξιολόγησης, ως όφειλε. Δεν είναι δυνατόν να ζητάς την απόσυρση του άθλιου εν λόγω νόμου, μη προτείνοντας την αντικατάσταση του με κάποιο άλλο σύστημα. Ουσιαστικά στρώνεις χαλί στην επικοινωνιακή τακτική της Κυβέρνησης, περί δήθεν άρνησης των δημοσίων υπαλλήλων να αξιολογηθούν. 
Το ίδιο πρόβλημα έχει και η προσέγγιση της Ομοσπονδίας μας, η οποία μάλιστα θα έπρεπε να εστιάζει στα επιπλέον προβλήματα της Κυβερνητικής Αξιολόγησης στις υπηρεσίες μας, τα οποία και θα έπρεπε να αναδείξει περαιτέρω, ως όφειλε. Πρώτον και κυριότερο το γεγονός, ότι για το 25% περίπου των εν ενεργεία υπαλλήλων του Ιδρύματος, αξιολογητής είναι ο ίδιος ο Διοικητής! Είναι προφανές, ότι δεν είναι δυνατόν να έχει άποψη για ένα τόσο σημαντικό μέρος του Προσωπικού, με τους περισσότερους από τους οποίους δεν έχει έρθει ουδέποτε σε επαφή. Το σημαντικό αυτό πρόβλημα δεν μπορεί να θεραπευθεί από την οποιαδήποτε εισήγηση, καθόσον δεν είναι υποχρεωμένος να την αποδεχτεί! Επιπλέον, δεν υπάρχουν συμπαγή τμήματα και στα περισσότερα υποκαταστήματα, οι συνάδελφοι έχουν πολλαπλά καθήκοντα. Επομένως η αξιολόγηση ανά τμήμα, που υϊοθετούν οι διατάξεις του Ν. 4250/14, δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστεί στις υπηρεσίες μας. 
Η θέση της Παράταξης μας είναι ξεκάθαρη: Λέμε όχι στην προσχηματική κυβερνητική αξιολόγηση. Λέμε ναι όμως σε οποιοδήποτε σύστημα αντικειμενικής αξιολόγησης. Στην κατεύθυνση αυτή προτείναμε στην αρχή του κάθε έτους να ανατίθενται στον κάθε υπάλληλο, αναλόγως της περιγραφής της θέσης του, σαφείς προσδιορισμένοι και μετρήσιμοι ποιοτικοί και ποσοτικοί στόχοι (όπως προβλέπεται εξάλλου από τον Ν. 3230/04) και ο υπάλληλος να αξιολογείται βάση του βαθμού υλοποίησης των τεθέντων στόχων.  
Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ